• Punkt Zwrotny
  • Punkt Zwrotny
  • Wieczór RDC: projekt „Punkt Zwrotny”
  • CIPE
  • „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”
  • EwasteR
  • WorkQ
  • Skorzystaj z pomocy w zakresie rozwoju firmy

Instytut

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" rozpoczęła swoją działalność na początku 1993 r. Jest jednym z pierwszych w Polsce niezależnych instytutów badawczych i należy do czołowych polskich think tank. Instytut, poprzez realizowane projekty, obiektywne badania i analizy, edukację i opracowywane rekomendacje dla polityki gospodarczej, wspiera reformy rynkowe, rozwój instytucji demokratycznych i tworzenie przyjaznego klimatu dla działalności gospodarczej.

Do głównych osiągnięć Instytutu należy zaliczyć inicjowanie od początku działalności wielu debat publicznych dotyczących istotnych zagadnień, z udziałem przedstawicieli rządu, parlamentu RP i innych znanych polityków, które doprowadziły do wdrożenia sugerowanych przez ekspertów Instytutu rozwiązań. Rekomendacje i rozwiązania proponowane przez zespół Instytutu niejednokrotnie były wdrażane przez władze, np. rozwiązania wspierające innowacyjność, w tym kredyt technologiczny i finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwiązania promowane przez Instytut przyczyniły się do obniżenia podatków i zmniejszania barier dla prowadzenia firm, monitorowania władz publicznych i prowadzenia dialogu obywatelskiego.

ult1e2