Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Aktualności

23 kwietnia 2018 r.

Trwa kolejne 3-dniowe bezpłatne szkolenie przygotowujące IZBY i organizacje pozarządowe do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym. Zapraszamy do CAMPANILE WROCŁAW STARE MIASTO przy ul. Władysława Jagiełły 7, 50-201 Wrocław.


16 kwietnia 2018 r.

W Warszawie w dniach 16-18 kwietnia w Hotelu de Silva Wilanów przy ul. J. Kubickiego odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie przygotowujące IZBY i organizacje pozarządowe do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenia te realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Celem projektu jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk. Szczegółowy program

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Serdecznie zapraszamy!

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo bon na bezpłatne doradztwo z zakresów tematycznych poruszanych na szkoleniu!

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


29 marca 2018 r.


26 marca 2018 r.

W Grecji odbyło się II spotkanie partnerstwa projektu "Ask for Job" w ramach Programu Erasmus+.

Celem projektu jest zwiększenie umiejętności cyfrowych osób długotrwale bezrobotnych i osób o niskich kwalifikacjach, które pragną je podwyższać, by stać się bardziej atrakcyjnymi na rynku pracy.

Więcej o projekcie


22 marca 2018 r.

Przekazujemy marcowy newsletter Instytutu, a w nim aktualności dotyczące realizowanych przez nas projektów.

Zapraszamy do lektury!

Więcej informacji o projektach


21 marca 2018 r.

W Łodzi odbyło się kolejne bezpłatne szkolenie przygotowujące IZBY i organizacje pozarządowe do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym.

Szkolenie odbyło się w dniach 19-21 marca w  Hotelu Restaurant Campanile przy ul. Piłsudskiego 27.

Zapraszamy na nasze kolejne szkolenia, które realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze. Celem projektu jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk. Szczegółowy program

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Dostępne terminy:

Serdecznie zapraszamy!

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają dodatkowo bon na bezpłatne doradztwo z zakresów tematycznych poruszanych na szkoleniu!

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


18 marca 2018 r.

18 marca br. odbył się Finał 59 Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym organizowany przez Uniwersytet Warszawski. Tematem zmiennym tegorocznej olimpiady była demokracja, która jest dla Instytutu zagadnieniem szczególnie ważnym, dlatego też zostaliśmy partnerem wydarzenia i byliśmy obecni na uroczystym wręczeniu nagród. Ponadto Pan Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu skierował do Laureatów oficjalny list z gratulacjami.

List do Laureatów Olimpiady


26 lutego 2018 r.

Trzecie szkolenie organizowane w ramach projektu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze” już za nami. Tym razem szkolenie odbyło się w Katowicach, w hotelu Silesian. Kolejni przedstawiciele NGO i Izb Gospodarczych zostali przygotowani do uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym oraz uzupełnili wiedzę w zakresie różnych obszarów prawa gospodarczego.

Wszystkich chętnych zapraszamy na następne szkolenie, które odbędzie się już 19-21 marca w Łodzi.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.


31 stycznia 2018 r.

Dobiega końca realizacja 3 letniego projektu EwasteR!

Czy projekt był wartościowy? Co nowego wnosi w dziedzinie recyklingu i dla nauki? Odpowiedzi znajdą Państwo w poniższej broszurze.

Broszura: Trzy lata projektu EwasteR


25 stycznia 2018 r.

POLECAMY! Nowy newsletter projektu EwasteR, a w nim:

  • Refleksje ekspertów nt. recyklingu i realizacji projektu
  • Program Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców w toku
  • Wrażenia uczestników krajowych szkoleń pilotażowych
  • Współpraca międzynarodowa z EWIK
  • Ostatnie spotkanie partnerskie
  • Następne kroki

NEWSLETTER PROJEKTU EwasteR styczeń 2018


24 stycznia 2018 r.

W dniach 22-24 stycznia w Hotelu interHouse przy ul. Bratysławskiej 2 w Krakowie odbyło się kolejne z cyklu zaplanowanych, bezpłatnych szkoleń dla przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym.

Szkolenia realizowane są w ramach projektu Efektywne NGO i Izby Gospodarcze, którego celem jest dostarczenie przedstawicielom Izb oraz NGO wiedzy w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnienie ich kompetencji i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Każde szkolenie obejmuje 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa oraz pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk. Szczegółowy program

Szkolenie trwa 3 dni po 8 godzin, do wyboru jest kilkanaście terminów w największych polskich miastach. Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają pełne wyżywienie i nocleg.

Plakat - bezpłatne szkolenie 22-24.01.2018

Projekt realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uwaga dla wszystkich zainteresowanych szkoleniem! Dostępne są jeszcze terminy:

Serdecznie zapraszamy!


16 stycznia 2018 r.

E-seminarium EwasteR on-line na platformie expertise.tv

Z siedziby Instytutu Badań Edukacyjnych, przy ul. Górczewskiej 8 w Warszawie odbyła transmisja e-seminarium poświęconego projektowi EwasteR „Opracowanie i testowanie nowych umiejętności zarządczych dla rozwoju systemu recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie”.

E-seminarium miało na celu prezentację głównych rezultatów kończącego się projektu EwasteR. Zostało zaprezentowane podsumowanie szkolenia „Specjalista ds. recyklingu i ponownego użycia e-odpadów" oraz proces włączania kwalifikacji wypracowanej w ramach projektu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Ponadto, uczestnicy mieli okazję uzyskać informacje o programie “Erasmus dla młodych przedsiębiorców”.

Organizowane e-seminarium było bezpłatne, a uczestnicy mogli wziąć w nim udział poprzez platformę expertise.tv, po uprzednim potwierdzeniu swojego udziału na mail m.pomorska@ibe.edu.pl.

Dodatkowych informacji udziela pani Małgorzata Pomorska, nr tel. +48 22 241 21 08.


10 stycznia 2018 r.

Erasmus to program skierowany również do przedsiębiorców!

O programie i warunkach wyjazdu na łamach Programu 1 Polskiego Radia opowiedziała Anna Szcześniak.

Zachęcamy do odsłuchania audycji.

Więcej informacji o programie Erasmus


8 stycznia 2018 r.

Nabór dla przedsiębiorstw recyklingowych (Erasmus nie tylko dla studentów)

W ramach realizacji projektu „EwasteR. Opracowanie i testowanie nowych umiejętności zarządczych dla rozwoju systemu recyklingu i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Europie", Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz Instytut Badań Edukacyjnych oferują:

  • wsparcie merytoryczne i konsultacje aplikacji kandydatów;
  • pomoc w wyszukiwaniu odpowiedniego przedsiębiorstwa na terenie całej Europy, w szczególności w Wielkiej Brytanii, we Włoszech i na Cyprze. Przedsiębiorstwa mogą pochodzić z sektora recyklingu i ponownego użycia sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub być powiązane z szeroko rozumianym zarządzaniem odpadami, zielonymi umiejętnościami (green skills), odnawialną energią, zrównoważonym rozwojem, ochroną środowiska oraz circular economy.

W razie pytań prosimy o kontakt z p. Anną Szcześniak, e-mail aszczesniak@kig.pl tel. 509 912 351 z Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym”, p. Sylwią Walicką z Instytutu Badań Edukacyjnych, e-mail s.walicka@ibe.edu.pl, tel. 22 241 71 84 lub p. Anną Bojanowicz-Bablok z Instytutu Ochrony Środowiska, e-mail anna.bojanowicz-bablok@ios.edu.pl, tel. 22 375 05 07.


esu8ji