Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

Trwa projekt: Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

Bezpłatne Szkolenie Efektywne NGO i Izby Gospodarcze - wyślij zgłoszenie

Dostępne terminy:

 • 11-13.12.2017, Warszawa /odbyło się/
 • 22-24.01.2018, Kraków /odbyło się/
 • 26-28.02.2018, Katowice /odbyło się/
 • 19-21.03.2018, Łódź /odbyło się/
 • 16-18.04.2018, Warszawa /odbyło się/
 • 23-25.04.2018, Wrocław /odbyło się/
 • 21-23.05.2018, Poznań /odbyło się/
 • 11-13.06.2018, Białystok /odbyło się/
 • 17-19.09.2018, Olsztyn /odbyło się/
 • 22-24.10.2018, Gdańsk /odbyło się/
 • 26-28.11.2018, Rzeszów zgłoś udział
 • 10-12.12.2018, Warszawa zgłoś udział

Szczegółowe informacje - Bezpłatne Szkolenie Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

Program szkolenia

Jednym z głównych zadań Regionalnych i branżowych izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się sprawami gospodarczymi jest reprezentowanie interesów swoich członków. Pełna reprezentacja to także uczestnictwo w procesie konsultacji publicznych na szczeblu centralnym. W tym kontekście ważne jest aby pracownicy izb i organizacji pozarządowych posiadali umiejętności wykorzystania wiedzy swych członków oraz wiedzę z szeroko rozumianego prawa gospodarczego i umieli je wykorzystać w procesie konsultacji publicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom izb regionalnych i branżowych oraz organizacji pozarządowych, poprzez projekt Efektywne NGO i Izby Gospodarcze pragniemy dostarczyć Izbom oraz NGO wiedzę w zakresie rożnych obszarów prawa gospodarczego oraz uzupełnić ich kompetencje i możliwości uczestniczenia w procesie konsultacji publicznych.

Głównym celem projektu jest podniesienie wśród przedstawicieli regionalnych i branżowych izb gospodarczych umiejętności eksperckich niezbędnych do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa w zakresie prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej, pisania stanowisk i opinii oraz prezentacji stanowisk.

Dzięki złożonej weryfikacji nabycia kompetencji i wiedzy, oraz uzupełnieniu szkoleń o ćwiczenia warsztatowe, projekt będzie prowadził do trwałego wzmocnienia NGO i izb regionalnych oraz branżowych poprzez rzeczywiste nabycie kompetencji przez ich przedstawicieli. Tym samym przyczyni się do wzmocnienia potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Dzięki realizacji założonego w projekcie celu możliwe będzie usprawnienie procesów legislacyjnych na poziomie centralnym, a co za tym idzie osiągnięcie lepszej jakości procesów legislacyjnych i uchwalanie efektywniejszego oraz dostosowanego do potrzeb obywateli, prawa.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli (pracowników, członków i wolontariuszy) regionalnych i branżowych izb gospodarczych z terenu całej Polski oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych zajmujących się rozwojem gospodarczym na szczeblu krajowym, biorących udział w procesie konsultacji publicznych na poziomie centralnym.

Projekt zakłada przeprowadzenie 20 cyklów szkoleń (każdy cykl - 3 dni po 8 godzin) w co najmniej 10 miastach wojewódzkich. Każdy cykl szkoleń będzie obejmował 6 zakresów tematycznych: prawo gospodarcze, ekonomia z elementami polityki przemysłowej, prawo pracy, ekonomia przedsiębiorstwa, analiza finansowa, pisanie stanowisk i opinii wraz z prezentacją stanowisk.

Po etapie rekrutacji uczestnicy otrzymają szczegółowy program szkoleniowy, co do którego będą mogli zgłosić ewentualne prośby o uzupełnienia zawartości poszczególnych modułów.

Taka informacja pomoże prowadzącym trenerom przygotować indywidualne pakiety informacji dla uczestników oraz dopasować zakres do aktualnych potrzeb.

Projekt Efektywne NGO i Izby Gospodarcze realizowany jest w partnerstwie zawartym pomiędzy Fundacją „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wartość projektu: 1 169 040,00zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 169 040,00zł
Nr projektu: POWR.02.16.00-00-0048/16
Czas realizacji projektu: od: 01.10.2017 - 31.12.2019

Zadaj pytanie

540mkg